Slovo-preklad

75 slov
Překlad anglických slov

Preklad-slovo

75 slov
Rozpoznávání anglických slov z jejich překladů

Psaní slov

75 slov
Vykonávejte pravopis anglických slov

Stavba vět

 

Kombinace slov ve větách