Všechna slova z vašeho slovníku jsou k dispozici pro výkon

Slovo-Překlad

Překlad anglických slov
Dokončeno: 0 z 75

Překlad-Slovo

Rozpoznávání anglických slov z jejich překladů
Dokončeno: 0 z 75

Psaní slov

Procvičujte pravopis anglických slov
Dokončeno: 0 z 75

Stavba vět

Skládání slov do vět
Dokončeno: 0 z 75